Acord Terapeutic

1. Scop

Acest acord are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la serviciile medicale sau de psihologie medicală oferite, precum și la angajamentele pe care ni le asumăm reciproc pe parcursul derulării procesului terapeutic. De asemenea, acest Acord are menirea de a vă garanta protecția datelor cu caracter personal și păstrarea secretului profesional.

Prin însăși natura misiunii sale, psihologul, ca şi medicul psihiatru, este depozitarul secretelor beneficiarului serviciilor psihologice şi destinatarul informațiilor sale de natură confidențială.

Fără o garanție a confidențialității, încrederea în profesia de psiholog și în activitatea derulată de acesta nu poate exista. De aceea, situaţiile personale dezvăluite Specialistului, independent de natura acestora, sunt și rămân confidențiale și nu vor fi dezvăluite nici în cadrul Clinicii.

2. Angajament

În urma activității desfășurate în decurs de 11 ani, Clinica Oana Nicolau a construit o echipă unită de psihologi şi medici psihiatri profesioniști, devotați Clienților, cu specializări multiple.

Specialistul în sănătate emoţională va depune toate eforturile pentru înțelegerea corectă ori identificarea motivului care v-a determinat să recurgeți la consiliere și a obiectivului pe care vi l-ați propus, precum și pentru adaptarea terapiei în funcție de evoluția așteptărilor Dvs. Specialistul se va dedica în stabilirea şi utilizarea celor mai eficiente metode în procesul terapeutic, pentru a vă sprijini în obţinerea celor mai bune rezultate.

Procesul terapeutic implică, nu de puține ori, un angajament important de timp și resurse financiare. O şedinţă de terapie funcţionează direct proporţional cu măsura implicării părţilor, astfel încât angajamentul şi consecvenţa, atât din partea Specialistului, cât şi a beneficiarului, sunt fundamentale. De aceea, răspunderea integrală pentru activitatea desfăşurată aparţine ambelor părţi.

Întrucât sănătatea emoţională a Clientului este scopul principal al Specialistului, în urma şedinţelor efectuate, dacă acesta consideră că abordarea lui nu este congruentă cu nevoile Clientului, poate recomanda transferul către un alt specialist din cadrul Clinicii şi de comun acord vor stabili detaliile acestui transfer. De asemenea, în cazul în care Clientul doreşte să se transfere la un alt specialist din cadrul echipei Clinicii, acest fapt va fi pus în practică cu sprijinul tuturor părţilor implicate.

3. Informarea Beneficiarului şi obţinerea consimţământului prealabil

Procesul terapeutic presupune adesea parcurgerea mai multor şedinţe, în cadrul cărora se va fundamenta relaţia terapeutică și veți stabili, împreună cu Specialistul dedicat Dvs., metodele adecvate și planul terapeutic.

Clientul poate aduce în discuţie orice subiect consideră important pentru sine, Specialistul în sănătate emoţională dăruindu-şi implicarea, devotamentul şi cunoştinţele profesionale în vederea soluționării situaţiilor emoţionale constatate. Intervențiile psihologice de consiliere și psihoterapie nu tind la stabilirea unui diagnostic, iar depășirea unui eventual impas emoțional nu poate fi garantată, situaţia fiind aceeaşi în cazul tratamentului propus de medic.

4. Preţul şedinţelor de terapie şi durata acestora

Costul unei şedințe variaza de la 150 la 300 lei in fuctie de serviciul ales și se achită integral la finalizarea acesteia.

Şedințele de terapie au durata de 50 de minute, orice întârziere a Beneficiarului având ca efect reducerea corespunzătoare a timpului alocat unei şedinţe. În situaţia în care întârzierea este generată de Specialist, costul şedinţei se va reduce corespunzător sau părţile vor agrea ca timpul alocat următoarei şedinţe să se prelungească cu durata de timp corespunzătoare.

Sedintele se pot efectua atat in cabinetele din sediile clinicii cat si in mediul online prin platforme de streaming gen Skype, Zoom, etc.

Şedințele vor fi stabilite de comun acord, de preferat la intervale regulate, cu o frecvență agreată.

Pentru previzibilitatea programului Specialistului, vă rugăm să respectați orarul convenit și să anunțați anularea programării cu cel puţin  24 de ore înainte. Întrucât ora respectivă vă este rezervată și nu poate fi realocată într-un timp mai scurt, precum și pentru că respectarea programărilor este o componentă a procesului terapeutic, veți datora costul integral al ședinței la care nu v-ați prezentat, acesta urmând a fi achitat la următoarea şedinţă programată.

Tariful şedințelor poate suferi modificări pe parcursul derulării Acordului. Aceste modificări vor fi anunţate cu 30 zile înainte de actualizarea prețurilor.

Beneficiarul poate plăti în avans şedinţele de terapie, atât în numerar, cât şi prin transfer bancar. Prin semnarea acestui Acord, permiteți Clinicii să va comunice eventualele promoții pe care le practică. În cazul în care nu agreați publicitatea de acest tip, vă rugăm să semnați Acordul cu rezerve.

Beneficiarul va putea încheia procesul terapeutic oricând doreşte, informând Specialistul asupra deciziei luate.

5. Respectarea confidenţialităţii şi a secretului profesional

Atât Prestatorul, cât şi Specialistul îşi asumă obligaţia de a nu face publice date cu caracter personal şi informaţii aflate de la Beneficiar în cadrul şedinţelor terapeutice fără acordul acestuia, excepţie făcând cazurile în care Specialistul apreciază că viaţa sau integritatea fizică a Clientului sau a persoanelor din jurul lui ar putea fi pusă în pericol.

Pentru respectarea confidenţialităţii şi securitatea datelor cu caracter personal, Prestatorul şi Specialistul utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate aplicate personalului angajat şi colaboratorilor pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Toată comunicarea în cadrul unei sesiuni online de terapie respectă un protocol de securitate, iar psihoterapeuții din echipa noastră se asigură că toate informațiile ramân confidențiale.

Sunt supuse confidențialității toate informațiile care devin cunoscute Specialistului în cadrul exercitării activităților psihologice. Specialistul se obligă să nu divulge informaţiile aflate în timpul şedinţelor, păstrând totodată confidenţialitatea procesului terapeutic.

Prin semnarea prezentului Acord, Beneficiarul declară că a fost informat cu privire la serviciile medicale şi psihologice oferite, la drepturile şi obligaţiile pe care activităţile convenite le implică şi consimte la efectuarea şedinţelor de terapie şi la procesarea datelor cu caracter personal de către Prestator şi Specialist.